Elektronická registrace na 25. ročník akce bude spuštěna až to situace dovolí.


Úvodní stránka

Kontaktzmìny a pøihlá¹ky pozastaveny

Týdny pohybu hrou 2020

Vážení rodiče, milé děti,
tímto Vám sdělujeme pro nás neradostnou zprávu, že jsme se rozhodli přerušit dlouhou tradici a nepořádat letošní ročník Týdnů pohybu hrou. Toto rozhodnutí vychází z posouzení současných epidemiologických opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a míry rizika přenosu infekčního onemocnění COVID-19 při realizaci programu pro děti, jehož základním principem je herní pojetí relativně velkého počtu pohybových a uměleckých aktivit. Při tomto programu se věkově blízké skupiny dětí pravidelně střídají na jednotlivých stanovištích a vhodných sportovištích prakticky po celém Liberci.

Na základě podrobného zhodnocení situace jsme došli k závěru, že nejsme schopni zajistit odpovídající kvalitu a bezpečnost této prázdninové akce a naplnit tak Vaše očekávání.

S poděkováním za pochopení a pozdravem,
Radim Antoš a Aleš Suchomel
organizátoři akce